Politikai törésvonalak
Magyarországon

A rendszerváltást követően kialakult háromosztatú politikai rendszer az ezredfordulóra kétosztatúvá vált. 2010-ben pedig egy ún. földcsuszamlásszerű, kritikus választásra került sor, amely gyökeresen megváltoztatta a korábbi pártrendszert. A "Törésvonalak, értékek és az identitás szerepe a magyar pártrendszer átalakulásában, 2000-2014" című OTKA kutatásunk célja annak feltárása, hogy a strukturális és értékalapú törésvonalak, valamint a pártrendszer egyéb jellemzői miként befolyásolták, ill. határozták meg a magyarországi pártrendszer fejlődését és jelölték ki a fejlődés jövőben bejárható útját.

Részletek »

Kutatási terv

A társadalmi strukturális dimenziók mellett külön hangsúlyt fektetünk a politikai ideológiai - érték alapú - törésvonalak leírására, többek között a választók bal-jobboldali, liberális-konzervatív, mérsékelt-radikális azonosulására, valamint a pártok észlelt pozíciójára az említett dimenziók mentén. Ezek mellett tanulmányozni fogjuk az egyéb politikai identitásformák prevalenciáját és azok összefüggéseit a pártpreferenciákkal és társadalmi-demográfiai tényezőkkel. A kutatás egyik legnagyobb kihívása a 2010-es választást követő időszakban létrejövő új pártok, társadalmi mozgalmak társadalmi beágyazottságának vizsgálata, különös tekintettel a magyarországi társadalmi tőke eloszlás sajátos mintázatára.

Tovább »

Elemzések

Erről az oldalról a kutatás keretében készült elemzések, prezentációk tölthetők le.

 • Zsolt Enyedi. 2016. Paternalist populism and illiberal elitism in Central Europe, Journal of Political Ideologies, 21:1, 9-25.
 • Zsolt Enyedi and Zoltán Kmetty. 2016. The Structure of the European Attitudinal Sphere, 1999-2008. Paper submitted for publication. Appendix.
 • Kmetty Zoltán, Micsinai István és Tardos Róbert A politikai homofília komparatív vizsgálata: Magyar-német összehasonlítás a Politikai Pozíciógenerátor (PP) módszerével. Elhangzott az MTA-ELTE Peripato műhelysorozat keretében, Budapest, 2016. január 27. Az előadás angol nyelvű diái itt érhetők el.
 • Megjelent Kmetty Zoltán Ideológiai és kapcsolathálózati törésvonalak a társadalmi-politikai térben a 2014-es országgyűlési választások előtt című tanulmánya a Politika az intézményeken túl: kapcsolatok, interakciók, élmények című tanulmánykötetben (szerk. Szabó Gabriella).
 • Enyedi Zsolt, Fábián Zoltán, Tardos Róbert: Pártok és szavazók, 2002-2014. 2014. In: Kolosi Tamás, Tóth István György (szerk.) Társadalmi Riport 2014. Budapest: TÁRKI. Bővebben lásd a kötet oldalát...
 • Róbert Tardos, Zoltán Fábián and Zoltán Kmetty: Political Position Generator: New Ways in Studying Electoral Segmentation (Presentation at XXXIII SUNBELT Social Networks Conference of the International Network for Social Network Analysis (INSNA), May, 23 2013, Hamburg, Germany. download. (Z. Kmetty presented)
 • Enyedi Zs. et al. Szakadások és érintkezési felületek... MSZT 2013 konferencia prezentáció letölthető pdf formátumban.

  Tovább »

 • Adatok

  A kutatás során egy új adatinfrastruktúrát hozunk létre meglévő (és a közeljövőben létrejövő) adatbázisokból. A TÁRKI integrált Omnibusz fájlok nagy elemszáma (n > 22000), a települési kódok, a kistérségi makrogazdasági és makrotársadalmi mutatók mint kontextuális változók lehetőséget teremtenek arra, hogy a területi törésvonalak kialakulását jobban megérthessük.

 • Új: Omnibusz 2014. 03. OTKA blokk SPSS / Stata / R data frame formátumokban letölthető adatbázis tömörítve. A részleteket lásd alább.

  Tovább »