Ön itt áll: Főoldal A programról

A programról

A program elindulásakor a kutatás tématanácsát Angelusz Róbert irányította, majd 2007-től Tardos Róbert. 2011-ben öt magyarországi kutatóhely együttműködési megállapodást kötött az MVP működtetésére és egy új összetételű Kutatási Tanács alakult meg.

 

MVP 2011 -2015  közötti ötéves időszakra létrejött Kutatási Tanácsa

A Tématanács tagjai 2007/2008-tól:

A Tématanács munkájában korábban résztvettek:

BCE PTI
Ilonszki Gabriella
Róna Dániel

CEU Department of Political Science
Enyedi Zsolt
Tóka Gábor

DKMK Alapítvány
Bozsonyi Károly
Tardos Róbert (a KT elnöke)
Sándor Péter (a KT titkára)

MTA PTI
Szabó Andrea (a KT elnökhelyettese)
Róbert Péter

TÁRKI Alapítvány
Rudas Tamás
Fábián Zoltán

Szavazati joggal meghívott kutatók:
Beck László 
Kern Tamás
Kmetty Zoltán
Papp Zsófia 
Závecz Tibor

Beck László
Bozsonyi Károly
Enyedi Zsolt
Fábián Zoltán
Héjj Dávid
Karácsony Gergely (2010-ig)
Sándor Péter
Szabó Andrea
Tardos Róbert (elnök)
Tóka Gábor
Závecz Tibor

 

Aszisztensek:

Róna Dániel
Zágoni-Szabó Bella
Angelusz Róbert
Gazsó Tibor
G. Fodor Gábor
Hegedűs István

A választási program korábbi támogatói: Oktatási Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH). Az NKTH "A magyar társadalom beilleszkedése az Európai Unió politikai rendszerében" című (5/079/2004 számú) NKFP program (témavezető: Tóka Gábor) keretében támogatta a választáskutatási programot.

2009-ben a DKMKA támogatást nyert a Norvég Alap pályázatán.

Politikai törésvonalak Magyarországon: OTKA kutatás

2013-ban kezdődött az az OTKA kutatás, melynek célja a magyarországi politikai törésvonalak változásainak feltárása. A projekt honlapja a www.valasztaskutatas.hu/toresvonal/ címen érhető el.

Tardos Róbert 65. születésnapja

2012. 09. 22.

Tardos Róbert 65. születésnapja

Tardos Róbert 65. születésnapja alkalmából konferenciát szervezett az ELTE TáTK és a BCE doktori iskolája

Tovább ...