Ön itt áll: Főoldal Hírek

Hírek

Az MVP hírei

Politikai törésvonalak Magyarországon: OTKA kutatás

2013-ban kezdődött az az OTKA kutatás, melynek célja a magyarországi politikai törésvonalak változásainak feltárása. A projekt honlapja a www.valasztaskutatas.hu/toresvonal/ címen érhető el.

Tovább…

Tardos Róbert 65. születésnapja

Tardos Róbert 65. születésnapja

Tardos Róbert 65. születésnapja alkalmából konferenciát szervezett az ELTE TáTK és a BCE doktori iskolája

Tovább…

A válaszadók elérhetőségéről

A válaszadók elérhetőségéről

Angelusz Róbert és Tardos Róbert "Az elérhetőség és a válaszadói készség gyenge közegei" című tanulmánya a véletlen mintavételen alapuló kérdőíves társadalomkutatás egyik legfontosabb módszertani kihívásáról szól. Nevezetesen azt a kérdéskört vizsgálják, hogy a válaszadási arány csökkenő tendenciát mutat az utóbbi években, nemcsak Magyarországon de világszerte is, és ez hatással lehet az adatok megbízhatóságára és érvényességére.

Tovább…

A Jobbik titka

A Jobbik titka

Karácsony Gergely és Róna Dániel: "A Jobbik titka. A szélsőjobb magyarországi megerősödésének lehetséges okairól" .

Tovább…

Műhelykonferencia „Részvétel és Demokrácia” címmel

A Demokrácia Kutatások Magyarországi Alapítványa (DKMKA), a Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Politikatudományi Társaság Politikai Viselkedés szekciójának társszervezésben 2011.01.26.-án műhelykonferenciát rendezett „Részvétel és Demokrácia” címmel. A konferencia házigazdája a Károli Gáspár Református Egyetem Társadalomtudományi Intézete volt.

Tovább…

Nemzetközi műhelykonferencia a "Részvétel és képviselet" projekt szervezésében

Nemzetközi műhelykonferencia a "Részvétel és képviselet" projekt szervezésében

A Magyar Választáskutatási Program 2009. december 5-én Budapesten tartott egész napos közös műhelykonferenciát norvég és más külföldi partnereivel. A tudományos eszmecsere célja a DKMKA Norvég Projekt konkrét feladatainak közös áttekintése és megalapozása, a kutatásokra vonatkozó tanácsok, észrevételek, ötletek megvitatása, továbbá egymás kutatásainak megismerése volt.

Tovább…

Beszámoló projektszemmel a Magyar Szociológiai Társaság 2009-es debreceni konferenciájának politikai viselkedés szekciójáról

A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciáját Változás.Válság.Váltás.hu címmel 2009. november 13-14-én Debrecenben tartotta, melynek középpontjában gazdaság és társadalom aktuális fejleményei álltak. A rendezvény keretében az MSZT és Politikatudományi Társaság közös Politikai Viselkedés szakosztálya is szekcióülést tartott (a participációs, kooperációs és protesztmegnyilvánulásokra egyaránt utaló hirschman-i terminusokkal) Kivonulás, tiltakozás és hűség a válságban címmel. Noha a Norvég Alap keretében folyó Részvétel és képviselet projekt tématerve a rendezvényt közvetlenül nem tartalmazta (megfogalmazása idején maga a konferencia sem került még kitűzésre, sőt az annak alapjául szolgáló aktuális események sem igazán bontakoztak ki), a szekcióülés megrendezése mindenképpen kedvező lehetőséget nyújtott a kutatássorozat első eredményeinek a szélesebb szakmai közvéleménnyel való megismertetésére.

Tovább…

A Jobbik szavazók nyomában, avagy a szavazatok területi alapú vizsgálatának lehetőségei a választói viselkedés kutatásában

Időpont: 2009. október 8-a 16.30. Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, Új Épület (Közraktár u. 4-6.) 201-es terem

Tovább…

A népakarat dilemmái - Népszavazások Magyarországon és a nagyvilágban - rendezvény

A Magyar Választáskutatási Program keretében 2009 tavaszán - egy évvel az ún. szociális népszavazást követően - tanulmánykötet jelentetünk meg Enyedi Zsolt szerkesztésében. A nemzetközi szerzőgárda többoldalról vizsgálja a népszavazás intézményének helyét a demokratikus képviselet rendszerében. A kötet bemutatójára 2009. március 9-én kerül sor a Corvinus Egyetemen. A kötet szerkesztette: Enyedi Zsolt. Kiadja a Demokrácia Kutatások Magyarországi Központja Alapítvány és a Századvég kiadó.

Tovább…

Melyik a királyi út a válaszadóhoz?

Kerekasztal-beszélgetés a személyes, a telefonos és az on-line kutatások módszertani tanulságairól a népszavazási kutatásokban. A Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Politikatudományi Társaság rendezvénye 2008. november 18-án 16 órakor lesz a Budapesti Corvinus Egyetem új épületében.

Tovább…

Előadások a személyes, a telefonos és az on-line kutatások módszertani tanulságairól

A Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Politikatudományi Társaság Politikai Viselkedés Szakosztálya rendezvényt tartott 2008. november 18-án a személyes, a telefonos és az on-line kutatások módszertani tanulságairól.

Tovább…

A Magyar Választáskutatás Panel adatfelvétel dokumentációja

A Magyar Választáskutatás Panel adatfelvétel első hullámának dokumentációja letölthető honlapunkról. A Magyar Választáskutatási Program legfontosabb feladata 2008-ban egy nagymintás lakossági közvélemény-kutatás elkészítése volt.

Tovább…

Terestyéni Tamás a népszavazási hírdetések tartalma

Terestyéni Tamás tanulmánya a 2008. márciusi népszavazás előtti politikai reklámok tartalmáról a Magyar Választáskutatási Program Tématanácsának felkérésére készült.

Tovább…

Előadások a deliberatív közvélemény-kutatásról

2008. január 9-én rendezvényt tartott a Magyar Szociológiai Társaság Politikai Viselkedés Szakosztálya a budapesti Corvinus Egyetemen.

Tovább…

Megjelent a Média, nyilvánosság, közvélemény című szöveggyűjtemény

A Média, nyilvánosság, közvélemény (szerk. Angelusz Róbert, Tardos Róbert, Terestyéni Tamás) címmel, a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent - hézagpótló - szöveggyűjteményt mutattak be 2007. október 4-én 14.00 órakor az MTA Kistermében.

Tovább…

A Magyar Választáskutatási Program könyvbemutatót tartott a Corvinus Egyetemen

2007. január 17-én a Magyar Választáskutatási Program könyvbemutatót tartott a Corvinus Egyetemen. A rendezvényen a kutatási program keretében elkészült három kötetet mutatták be a szélesebb szakmai közvéleménynek.

Tovább…

Vezérek passzív csodálói - Tóka Gábor tanulmánya

A tanulmány végleges változata a "Parlamenti választások 2006" című kötetben jelent meg. Témája a magyarországi részvételi arányok nemzetközi összehasonlító elemzése elméleti kontextusba helyezve.

Tovább…

A befagyott felszín és ami alatta van. Enyedi Zsolt tanulmánya

A honlapunkról letölthető Enyedi Zsolt "A befagyott felszín és ami alatta van. A 2006-os választás és a magyar pártrendszer" című tanulmánya.

Tovább…

Magyarország politikai évkönyve 18. kötete megjelenése alkalmából konferencia volt a Corvinus Egyetemen

2006. március 31-én a Corvinus Egyetemen mutatták be "A Magyarország politikai évkönyve 2006" című kötetet, valamint a DKMKA választáskutatási programja által is támogatott könyvet, A 2004. évi európai parlamenti választások című kötetet. Az eseményen kerekasztal beszélgetésre került sor a választási előrejelzések tartalmi és prezentációs problémáiról.

Tovább…

Politikai törésvonalak Magyarországon: OTKA kutatás

2013-ban kezdődött az az OTKA kutatás, melynek célja a magyarországi politikai törésvonalak változásainak feltárása. A projekt honlapja a www.valasztaskutatas.hu/toresvonal/ címen érhető el.

Tardos Róbert 65. születésnapja

2012. 09. 22.

Tardos Róbert 65. születésnapja

Tardos Róbert 65. születésnapja alkalmából konferenciát szervezett az ELTE TáTK és a BCE doktori iskolája

Tovább ...