Ön itt áll: Főoldal Kiadványok Részvétel, képviselet, politikai változás - szerk. Tardos Róbert, Enyedi Zsolt és Szabó Andrea (2011) Részvétel, képviselet, politikai változás Kern Tamás – Szabó Andrea: A politikai közéleti részvétel alakulása Magyarországon, 2006–2010

Kern Tamás – Szabó Andrea: A politikai közéleti részvétel alakulása Magyarországon, 2006–2010

Megjelent: Tardos Róbert, Enyedi Zsolt és Szabó Andrea (szerk.): Részvétel, képviselet, politikai változás. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2011, 17-56. p. Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk, milyen jellemzői voltak a 2000-es években, különösen pedig a 2006 utáni időszakban a magyar állampolgárok politikai részvételének. Részletesebben vizsgáljuk a 2010-es választási, a 2008-as népszavazási részvételt és a 2006 utáni civil aktivitás néhány jellemzőjét, valamint a politikai aktivitás más, atipikus formáit (például politikai tiltakozás). A tanulmány empirikus adatok elemzésével bizonyítja, hogy minden politikai törekvés ellenére (például politika által vezérelt civilszervezetek megjelenése, így polgári körök, a közpolitikai jellegű népszavazások megszervezése, valamint az utcai politikai demonstrációk látszólagos megerősödése) – vagy éppen azért – össztársadalmi szinten a politikai társadalom alóli, minden korábbihoz képest is magasabb arányú „kivonulásról” beszélhetünk. Véleményünk szerint Magyarországon súlyos demokratikus deficit mutatható ki, aminek egyik jellemzője, hogy a politikai kultúra nyugat-európai mintáival szemben a kelet-(közép-)európai politikai szocializációs mechanizmusok működnek húsz évvel a rendszerváltást követően is. Jeleznünk kell, hogy több olyan témát érintünk, amelyet jelen kötet, valamint az Új képlet. A 2010-es választások Magyarországon, más tanulmányai részletesebben is elemeznek. Dolgozatunk ezért a legfontosabb tendenciákat, változásokat rögzíti.

kern_szabo_017_056_cimlappal.pdf — PDF document, 874 kB (895232 bytes)

Navigáció
Norvég Alap

Norway grants logo

Részvétel, képviselet, politikai változás Új képlet kötet borítója


Kutatási adatok

survey data