Ön itt áll: Főoldal Kiadványok Részvétel, képviselet, politikai változás - szerk. Tardos Róbert, Enyedi Zsolt és Szabó Andrea (2011)

Részvétel, képviselet, politikai változás - szerk. Tardos Róbert, Enyedi Zsolt és Szabó Andrea (2011)

Szerkesztők: Tardos Róbert, Enyedi Zsolt és Szabó Andrea. Budapest: DKMKA, 2011

Kötetünk a demokrácia gyakorlatának alapvető kérdésével, a politikai képviselet és részvétel problémáival foglalkozik. Olyan empirikus, a politikai szociológia és a politikatudomány megközelítéseit tükröző társadalomtudományi kutatásokat mutat be az olvasónak, melyek a választói magatartással, az állampolgárok és a politikai elit viszonyával foglalkozó hazai kutatók, a politikai közgondolkodásra és az ideológiai orientációkra vonatkozó egyetemi képzésben részt vevők és a civil szerveződések számára egyaránt hasznosak lehetnek. A kötet kereskedelmi forgalomban nem kapható, de alább olvasható.

Részvétel, képviselet, politikai változás

TARTALOM

ELŐSZÓ

RÉSZVÉTEL

Kern Tamás–Szabó Andrea: A politikai közéleti részvétel alakulása Magyarországon, 2006–2010

Bálint Lajos–Bozsonyi Károly: Választói részvétel és véleménypolarizáció összefüggésének térökonometriai modellezése

Kmetty Zoltán–Tóth Gergely: A politikai részvétel három szintje

 

KÉPVISELET

Strukturális beágyazottság és politikai közvetítés – hazai és nemzetközi kontextusban

Knutsen Oddbjørn: Strukturális hatások, társadalmi koalíciók és pártválasztás Magyarországon

Angelusz Róbert –Tardos Róbert: Érdekképviselet és a pártok társadalmi beágyazottsága

Göncz Borbála–Hegedüs István: „Oly távol vagy tőlem és mégis közel.” Az Európai Unióval kapcsolatos attitűdök a hazai választók körében

 

Politikai elit és képviseleti demokrácia

Enyedi Zsolt: Politikai képviselet és intézményi alternatívák. Felfogások a polgárok és a politikusok körében

Ilonszki Gabriella: Képviseleti szerepek, politikai intézmények, képviseleti deficit. Két évtized változásai.

Papp Zsófia: A választókerület helye a magyar parlamenti képviselők szerepfelfogásában

 

POLITIKAI VÁLTOZÁSOK

Schmitt, Hermann - Angelika Scheuer: A választói döntések meghatározói Kelet- és Nyugat-Európában

Angelusz Róbert –Tardos Róbert: Régi és új törésvonalak, polarizáció, divergenciaspirál

Róna Dániel: Önbeteljesítő prófécia? Az esélyességgel kapcsolatos várakozások hatása a pártválasztásra az LMP és az MDF 2010-es példáján keresztül

Vécsei Pál: A 2006 és 2010 közötti területi politikai szerkezetváltozás és a területi reálfolyamatok összefüggéseinek alakulása