Ön itt áll: Főoldal Kiadványok Mérésről mérésre - szerk. Angelusz Róbert és Tardos Róbert (2006) Mérésről mérésre Rigler András – Bartha Eszter: Diffúziós modellek és szimulációs eljárások a pártok választási mozgósításának vizsgálatában

Rigler András – Bartha Eszter: Diffúziós modellek és szimulációs eljárások a pártok választási mozgósításának vizsgálatában

Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Mérésről mérésre. A választáskutatás módszertani kérdései. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, 2006. 315-342. p. A tanulmány három részre tagolódik. Az elsőben bemutatjuk a modell alapjául szolgáló elméleteket és magát a matematikai modellt. A másodikban azt a kérdést vizsgáljuk, mennyiben magyarázhatja a modell az előrejelzés és a választási eredmények gyakori eltéréseit. A Krassa-modell alkalmazását a magyarországi 2002-es parlamenti választások és a 2004-es EUparlamenti választások példáján szemléltetjük, illetve különböző hipotetikus küszöbeloszlások mentén vizsgáljuk ezeket az adatokat. Megmutatjuk, hogy elképzelhető olyan helyzet, amikor a vélemények valódi megoszlásával szemben egy közvélemény-kutatás során a kisebbségi véleményt mérjük magasabbnak, pusztán a véleménynyilvánítási küszöbök eltérő eloszlásai következtében. A szimulációs eljárást mindkét modelltípussal lefolytatjuk: így összehasonlítható, mi történik akkor, amikor figyelembe vettük, hogy az egyének különböző súlyokkal érzékelik környezetük véleményét, illetve akkor, amikor egyforma súllyal szerepeltettük az egyének percepciójában a környezetet. Hangsúlyozzuk, hogy a bemutatott modellek tisztán elméleti jellegűek, mivel nem állnak rendelkezésre a megfelelő küszöbértékadatok. A harmadik részben azt vizsgáljuk, hogyan lehetséges Krassa modelljét felhasználni a közvélemény-kutatásban. A különböző küszöbértékekkel kapott modellek ugyan szemléltethetik a téves közvélemény-kutatási előrejelzések egyik okát, nem adnak azonban választ arra nézve, hogyan lehet azokat pontosítani. A paraméterek mérése is vet fel gyakorlati problémákat. A szimulációs eljárás „haszna” ezért egyelőre inkább elméleti jellegű.

rigler_bartha_diffuzios_cimlap.pdf — PDF document, 300 kB (308170 bytes)

Navigáció
Norvég Alap

Norway grants logo

Részvétel, képviselet, politikai változás Új képlet kötet borítója


Kutatási adatok

survey data