Ön itt áll: Főoldal Kiadványok Mérésről mérésre - szerk. Angelusz Róbert és Tardos Róbert (2006)

Mérésről mérésre

A választáskutatás módszertani kérdései. 2006. Budapest: DKMKA szerkesztette: Angelusz Róbert és Tardos Róbert

A módszertani kötet tematikájának széles spektruma olyan további kutatók bevonását tette szükségessé, akik a survey-elemzés mellett a választáskutatás olyan területeinek szakemberei, mint a tartalomelemzés, szimuláció, az aggregát adatok és véleménykutatás együttes alkalmazása, az adatfelvételek jogi problémái, vagy olyan klasszikus metodológiai kérdések specialistái mint a mintavételből származó hibaforrások. A kötet anyagainak nagyobb részéhez külső szerzőket sikerült megnyerni, a kutatássorozat adatbázisát e tágabb kör rendelkezésére bocsátva.

A hazai napilapok, politikai magazinok rendszeresen jelentetnek meg s időnként televíziós, rádiós hírműsorok is közölnek közvélemény-kutatási eredményeket a pártok támogatottságáról, a vezető politikusok népszerűségéről, a társadalmi-politikai intézmények iránti bizalomról. Mindez nem korlátozódik a választásokat közvetlenül megelőző időszakokra, s ez is arra utal, hogy viszonylag széles körű érdeklődés kíséri a választói magatartás, a politikai közgondolkodás alakulásáról szóló információkat.

Ezzel a figyelemmel ugyanakkor nem párosul kellő tájékozottság az ilyen jellegű adatok kezelése, értelmezése terén. Bizonyos konvenciók ugyan kialakultak a nyomtatott sajtóban az eredmények alapjául szolgáló felvételek módszertani (minta, időpont stb.) paramétereinek közlésére vonatkozóan, ezek azonban az elektronikus sajtó közleményeire vagy az interneten közvetített újabb típusú kommunikációs eszközökre már nem terjednek ki, nem beszélve arról, hogy a szóban forgó kiegészítések szűkre szabott keretei önmagukban is csak korlátozott felvilágosításra adnak lehetőséget. A módszertani kérdések megbeszélésére rendszerint csak a választási kampányok kiélezett – és ilyen kérdések szakszerű megvitatására csak kevéssé alkalmas – időszakaiban, vagy esetenként egyes intézetek eredményei közti kirívó eltérések, netán olyan fiaskók alkalmával kerül sor, mint amilyent a 2002-es parlamenti választások esetében tapasztalhattunk.

Tartalom

meresrol_meresre.jpg

A kötet megvásárolható a DKMKA-tól.

Előszó (pdf)

Tartalom (pdf)