Ön itt áll: Főoldal etc hir Műhelykonferencia „Részvétel és Demokrácia” címmel

Műhelykonferencia „Részvétel és Demokrácia” címmel

A Demokrácia Kutatások Magyarországi Alapítványa (DKMKA), a Magyar Szociológiai Társaság és a Magyar Politikatudományi Társaság Politikai Viselkedés szekciójának társszervezésben 2011.01.26.-án műhelykonferenciát rendezett „Részvétel és Demokrácia” címmel. A konferencia házigazdája a Károli Gáspár Református Egyetem Társadalomtudományi Intézete volt.

Műhelykonferencia „Részvétel és Demokrácia” címmel

A „politikai részvétel és képviselet kutatása a demokrácia-kapacitás növelése érdekében" című, Norvég program, keretében a DKMKA 2011 év elején tervezi megjelentetni két új kötetét, az utóbbi évek választásszociológiai tapasztalatainak összegzésére. A műhelykonferencián a kötet szerzői közül többen bemutatták a tanulmányuk legfontosabb eredményeit.

A konferencia levezető elnöke Kmetty Zoltán volt (KGRE). A műhelykonferencián 30 fős hallgatóság jelent meg. Az első előadó Tardos Róbert volt (MVP-ELTE), aki fölvázolta a lehetséges szavazási motívumok egy új tipológia rendszerét. A tipológia (expresszív/normatív/instrumentális) jól megragadható összefüggéseket mutatott, mind a demográfiai háttérváltozókkal, a választási részvétel gyakorisággal, és az egyes pártokra való szavazás valószínűségével is. A konferencia második előadója Enyedi Zsolt volt (MVP-CEU). Enyedi Zsolt bemutatta a bal-jobb identitás skálán történő szubjektív önbesorolás jobboldali eltolódási trendjeit a lakossági mintákon, amit a szakértők illetve politikusok véleménye alapján képzett bal-jobb besorolás csak részben követett. A harmadik előadó Vécsey Pál (VÁTI) a választási részvétel és az egyes pártokra leadott szavazati arányok területi átrendeződését mutatta be, különböző gazdasági és társadalmi indikátorok aspektusában.

A műhelykonferencia második részét Róna Dániel előadása nyitotta (Corvinus), aki az MSZP 2006-2010 közötti szavazó lemorzsolódását a média tematika nyújtotta értelmezési keretbe helyezte. Az előadó kihangsúlyozta, hogy a folyamatos negatív irányú diskurzus kumulatív hatása gyakorlatilag lehetetlenné tette az MSZP kezdeti népszerűségvesztésének visszafordítását. A konferencia záró előadását Göncz Borbála (Corvinus) és Hegedűs István (MET) tartotta a magyarok Európa képéről és identitásáról. Az eredmények tanulsága szerint kevéssé alakult ki a magyar választó polgárokban az EU-hoz való kötödés, és leginkább a fiatalabb, jobb anyagi és gazdasági helyzetben lévők érzik magukat közel az EU-hoz.

Norvég Alap

Norway grants logo

Részvétel, képviselet, politikai változás Új képlet kötet borítója


Kutatási adatok

survey data

Politikai törésvonalak Magyarországon: OTKA kutatás

2013-ban kezdődött az az OTKA kutatás, melynek célja a magyarországi politikai törésvonalak változásainak feltárása. A projekt honlapja a www.valasztaskutatas.hu/toresvonal/ címen érhető el.

Tardos Róbert 65. születésnapja

2012. 09. 22.

Tardos Róbert 65. születésnapja

Tardos Róbert 65. születésnapja alkalmából konferenciát szervezett az ELTE TáTK és a BCE doktori iskolája

Tovább ...