Ön itt áll: Főoldal etc hir A válaszadók elérhetőségéről

A válaszadók elérhetőségéről

Angelusz Róbert és Tardos Róbert "Az elérhetőség és a válaszadói készség gyenge közegei" című tanulmánya a véletlen mintavételen alapuló kérdőíves társadalomkutatás egyik legfontosabb módszertani kihívásáról szól. Nevezetesen azt a kérdéskört vizsgálják, hogy a válaszadási arány csökkenő tendenciát mutat az utóbbi években, nemcsak Magyarországon de világszerte is, és ez hatással lehet az adatok megbízhatóságára és érvényességére.

A válaszadók elérhetőségéről

Mérésről mérésre

A válaszadók elérhetőségéről

"Amikor René König a kérdőíves interjút a társadalomkutatás >>királyi útjának<< nevezte, még nem számolhatott azokkal a növekvő nehézségekkel, amelyek az elmúlt egy-két évtizedben az elérhetőség és a válaszadói készség tekintetében nemzetközileg szinte mindenütt jelentkeztek. Abban az időben nem merültek fel a maihoz hasonló súllyal a potenciális elérhetőség útjában álló akadályok, a reprezentativitás érvényesítésének egyes rétegek, társadalmi csoportok gyenge lefedettségében mutatkozó korlátai. A német szociológia vezető módszertani periodikáinak egyike, a ZUMA-Nachrichten néhány éve jelentős terjedelmet szentelt e témának, s bár a szerzők (különösen Schneekloth-Leven 2003) végeredményben nem jeleztek drámai torzulásokat mindezzel kapcsolatban, az írásokban (mindenekelőtt Mohler et al. 2003) határozottan megfogalmazódtak a survey-eltömegesedéssel, a felvételek mennyiségi hangsúlyaival kapcsolatos aggodalmak. A hagyományos sztenderdek megerősítését, a válaszadói készség összefüggéseivel kapcsolatos kutatások újraélesztését javasolták az elérési arányok rohamos csökkenésének feltartóztatása érdekében. A probléma méreteit jelzi, hogy egyes országokban, így például Olaszországban már nem kevesebb, mint a megcélzott közönség egyharmada körüli lefedettségi arányokkal és a mintatorzulás ezzel kapcsolatos mértékével foglalkoznak – az egyébként igen színvonalas – kutatási összefoglalók."

A tanulmány teljes szövege letölthető honlapunkról. Hivatkozása: Angelusz Róbert és Tardos Róbert. 2006. "Az elérhetőség és a válaszadói készség gyenge közegei – mintalemorzsolódás és trendszerű erózió panelfelvételek példáján" in: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.). Mérésről mérésre. Budapest: DKMKA. pp. 41-66.

Norvég Alap

Norway grants logo

Részvétel, képviselet, politikai változás Új képlet kötet borítója


Kutatási adatok

survey data

Politikai törésvonalak Magyarországon: OTKA kutatás

2013-ban kezdődött az az OTKA kutatás, melynek célja a magyarországi politikai törésvonalak változásainak feltárása. A projekt honlapja a www.valasztaskutatas.hu/toresvonal/ címen érhető el.

Tardos Róbert 65. születésnapja

2012. 09. 22.

Tardos Róbert 65. születésnapja

Tardos Róbert 65. születésnapja alkalmából konferenciát szervezett az ELTE TáTK és a BCE doktori iskolája

Tovább ...