Ön itt áll: Főoldal

Magyar Választáskutatási Program

Magyar Választáskutatási Program (MVP)

logo motivumAz MVP Tématanácsa 2002-ben alakult meg a Demokrácia Kutatások Magyarországi Központja Alapítvány koordinálásával, Sándor Péter kezdeményezésére. A kutatás szakmai vezetői Angelusz Róbert, Tardos Róbert voltak, jelenleg pedig Tóka Gábor tölti be ezt a posztot.

A kutatási program célja, hogy a politikai viselkedést, választói magatartást tágabb társadalomtudományi szemszögből vizsgálja a magyarországi kutatóhelyek széles körének bevonásával. A vizsgálat homlokterében a magyarországi politikai tagoltság, a társadalmi-és kulturális rétegződés, valamint az info-kommunikációs technológiák terjedése nyomán kialakuló digitális szakadékok, törésvonalak kapcsolatai, kölcsönhatásai állnak. A Tématanács által megfogalmazott kutatási koncepcióban szintén hangsúlyosan felmerül az empirikus, survey típusú kutatások módszertani kérdéseinek vizsgálata. (vö. Mérésről mérésre című kötet)

A kutatási program keretében több kérdőíves adatfelvételre került sor 2003 óta, melyeket többek között a Medián, a Szonda-Ipsos és a TÁRKI végeztek el. A mikroadatok mellett a BM OVB területi választásstatisztikai adatbázisát is kialakítottuk. A Tématanács eddig hat szerkesztett tanulmány kötet kiadását gondozta és a kutatási projekt eredményeit konferenciákon a szélesebb szakmai közvélemény is megismerhette.

A 2007 közepén megújult a kutatás Tématanácsa. A 2007-2010 közötti időszakra a politikai-közéleti részvétel és képviselet kérdéskörét jelölte ki a tervezett kutatások tematikus fókuszait.

2009-ben a DKMKA támogatást nyert a Norvég Alap pályázatán a Részvétel és képviselet program lebonyolítására.

2011-ben Kutatási Tanács alakult a következő öt esztendő programjainak irányítására DKMKA, a CEU, az MTA PTI, a TÁRKI Alapítvány és a BCE PTI részvételével.

Politikai törésvonalak Magyarországon: OTKA kutatás

2013-ban kezdődött az az OTKA kutatás, melynek célja a magyarországi politikai törésvonalak változásainak feltárása. A projekt honlapja a www.valasztaskutatas.hu/toresvonal/ címen érhető el.

Tardos Róbert 65. születésnapja

2012. 09. 22.

Tardos Róbert 65. születésnapja

Tardos Róbert 65. születésnapja alkalmából konferenciát szervezett az ELTE TáTK és a BCE doktori iskolája

Tovább ...